Pomóc NATURZE

Dziesięć razy ekologia

O programie

Dziesięć odcinków poświęconych ekologii pokazuje przyrodnicze osobliwości Tatr, Gorców, Pienin i masywu Babiej Góry oraz porusza kilka istotnych problemów z tej dziedziny, jak: skażenie powietrza, uzyskiwania energii z odpadów, stan zapory w Niedzicy po 20 latach jej istnienia i zanieczyszczenie sztucznego zbiornika, niszczący żywioł rzeki Białki; możliwość wykorzystania geotermalnych i solarnych źródeł energii. Ekologiczny cykl przedstawia zagrożenia dla środowiska naturalnego, ludzkiego zdrowia i ekosystemu oraz próby przeciwdziałania im. Daje możliwość obejrzenia m.in. unikatowych nagrań dzikich drapieżników na udostępnionych przez parki narodowe materiałach filmowych z fotopułapek. Odcinki zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Programy

Odcinki cyklu "Pomóc naturze"

Puszcza karpacka – żywa tkanka pierwotnych borów

Puszcza karpacka – żywa tkanka pierwotnych borów

Unikatowy w skali europejskiej relikt przyrodniczy – enklawa dawnej puszczy karpackiej w obszarze dolnego regla Babiogórskiego Parku Narodowego, zachowana całkowicie bez ingerencji człowieka (obszar ochrony ścisłej). Osobliwości jego flory i fauny. Jako przewodnik po puszczy – autor pracy doktorskiej na ten temat.

W Geotermii Podhalańskiej – kurs na masowego odbiorcę

W Geotermii Podhalańskiej – kurs na masowego odbiorcę

Quo vadis, geotermio? Ciepło z wnętrza ziemi – ekologiczny luksus dla bogatych, czy przedsięwzięcie z ekonomiką konkurencyjną w stosunku do cen węgla? W kontekście planów doprowadzenia geotermii do Nowego Targu, dla masowego odbiorcy.

Białka nie musi być żywiołem niszczącym

Białka nie musi być żywiołem niszczącym

Natura 2000 na przykładzie gminy Nowy Targ: realna ochrona cennych terenów, czy przeszkoda w zrównoważonym rozwoju oraz zabezpieczeniu przeciwpowodziowym obszarów rolnych i zamieszkałych? Zniszczenia powodowane wylaniami Białki.  

Ciepłolubna łąka pienińska

Ciepłolubna łąka pienińska

Ewenement łąk pienińskich w obszarze Pienińskiego Parku Narodowego. Unikatowość i bioróżnorodność tych enklaw pokazana w czasie najintensywniejszego kwitnienia (przełom maja i czerwca). Zagrożenie ze strony największego wśród polskich parków narodowych obciążenia ruchem turystycznym, w połączeniu z elementami edukacji: jak zachowywać się na terenie Parku.

Słoneczne prawie perpetum

Słoneczne prawie perpetum

Prototypowe rozwiązania energetyczne sprzęgnięte w jednym obiekcie. Nowotarżanin Franciszek Ścisłowicz (autor innowacyjnych patentów, m.in. solarów obrotowych, podążających za słońcem) w jednym budynku zastosował jednocześnie wszystkie odnawialne źródła energii – od baterii słonecznych po pompy ciepła. I to działa. 

Energia z wszelkich odpadów – to już nie science fiction…

Energia z wszelkich odpadów – to już nie science fiction…

Zgazowanie odpadów – pionierska na Podhalu instalacja firmy IB na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Nowym Targu. Korzyści i obawy. Innowacyjna technologia z możliwością wykorzystania energii dla potrzeb miejskiego ciepłownictwa. 

W 20-lecie ZEW Niedzica. By wodna perła nie stała się szambem

W 20-lecie ZEW Niedzica. By wodna perła nie stała się szambem

20 lat zapory i Jeziora Czorsztyńskiego. Stan budowli hydrotechnicznej po dokonywanym raz na 10 lat kontrolowanym obniżeniu stanu wody, wpływ ruchów sejsmicznych na ten obiekt. Znaczenie sztucznego zbiornika dla całego pienińskiego ekosystemu. Problem eutrofizacji i zanieczyszczeń Jeziora. 

Tatry i narty – koegzystencja nieuchronna

Tatry i narty – koegzystencja nieuchronna

Problem narciarskiego wykorzystania terenów Tatrzańskiego Parku Narodowego: jak istniejąca infrastruktura ma się do zapisów nowego planu ochrony przyrody, który będzie obowiązywał przez 20 lat. Do czego dąży lobby narciarskie. Czy możliwe jest stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju.

Monitoring powietrza – od prawdy do działań

Monitoring powietrza – od prawdy do działań

Monitoring powietrza - i co dalej? Miasto przyjęło nie chcianą w Suchej Beskidzkiej Stację pomiarową, w celu zbadania charakteru i rzeczywistych rozmiarów zanieczyszczeń. Jak działa program niskoemisyjny w Nowym Targu. Jakie już przyniósł efekty. Co w dalszych planach.

Dzikość serca Gorców

Dzikość serca Gorców

Dzikie drapieżniki (wilki i rysie) w granicach Gorczańskiego Parku Narodowego – ich populacja i zaobserwowane zwyczaje. Przy wykorzystaniu za zgodą dyrekcji GPN materiałów filmowych z fotopułapek. 

Logo WFOŚiGW
Zadanie zostało zrealizowane przy udziale pomocy finansowej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie.

Zobacz więcej